اخگر

روایتگر تاریخ ایران در آئینه جهان

تکرار

نوازش باران بر گونه های پنجره  تکرار بیهودگیست  انتظاری عبث  دستهائی که دور هستند  و گوشی که نمی شنود 
/ 0 نظر / 91 بازدید
بهمن 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
8 پست
آذر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
آذر 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
8 پست
ادبیات
35 پست
تاریخ
8 پست
اجتماعی
7 پست